Code Of Ethics

Bij Online marketing bureau Omedia, zijn wij toegewijd aan integriteit en persoonlijke verantwoordelijkheid in ons werk. Als dienstverlener van Online marketingdiensten aan onze cliënten streven wij er constant naar om hogere rankings, verbeterde conversies en traffic, en een positief ROI (Return On Investment) te realiseren voor onze cliënten terwijl wij waarde hechten en ons toewijden aan onze “Code of Ethics”:

Wij werken te aller tijde aan verbetering of behoud van rankings, conversies en ROI voor onze cliënten naar ons beste vermogen. Wij blijven de trends voor en volgen, rekening houdend met de evolutie van algoritmen van zoekmachines en snel veranderende website technologieën.

Wij behandelen al onze cliënten eerlijk zonder enkele vooringenomenheid. Wanneer wij diensten verlenen aan cliënten in aanverwante ruimten of industrieën, zullen we dat doen op een eerlijke wijze, te goeder trouw aan onze cliënten en zonder enkele vorm van vooringenomenheid. We zullen ijverig zijn om ervoor te zorgen dat we de campagne activiteiten van onze klanten eerlijk verdelen.

Wij zetten geen onrealistische verwachtingen neer voor onze cliënten. Wij stellen realistische verwachtingen en doelstellingen voor onze diensten en maken geen onredelijke beloften. Wij uiten integriteit en transparantie in het bespreken van de typen resultaten welke realistische te behalen zijn en voor welke dit niet geldt.

Wij onderhouden volledige vertrouwelijkheid en beschermen de anonimiteit van onze cliënten Wij zullen geen informatie bekendmaken over de verrichtte activiteiten voor een cliënt, ons marketing werk en voortgang bespreken met derden. Hieronder vallen eventueel leidende informatie, eigendomsrechten of intellectueel eigendom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant. Ook zullen wij ervoor zorgen dat alle medewerkers en contractanten van Omedia akkoord gaan met schriftelijke overeenkomsten van niet-openbaarmaking die de vertrouwelijkheid van alle klantinformatie waarborgen. Meer informatie over hoe Omedia omgaat met o.a. vertrouwelijkheid, persoonsgegevens en de door ons getroffen maatregelen op dit gebied zijn terug te vinden in onze Privacy Statement en Algemene Voorwaarden.

Wij nemen geen deel aan activiteiten welke opzettelijke schade aan het merk of de reputatie van onze cliënt kan aanrichten. Wij zullen ons naar beste vermogen inzetten om te kunnen verzekeren dat de processen welke wij doorgaan wanneer wij gebruik maken van Zoekmachines en andere marketing platformen voldoen aan de richtlijnen, eisen en gedragscodes. Wij zullen nooit opzettelijk tactieken of technieken gebruiken waarvan websites op de zwarte lijst komen of verwijderd worden van de Zoekmachine index of andere online marketing platformen.

Wij zullen nooit opzettelijk de gepubliceerde regels en richtlijnen van Zoekmachines overtreden. Wij zullen er constant aan werken om onze cliënten te kunnen verzekeren dat wij up-to-date zijn op het gebied van de regels en richtlijnen welke van toepassing zijn. Omedia verplicht dit aan haar personeel om onze cliënten te kunnen verzekeren dat de website en campagnes binnen de compliance vallen om zo veel mogelijk potentiële strafpunten te voorkomen. Dit draagt namelijk veel bij aan de resultaten van advertenties en marketingcampagnes.

Wij zullen nooit opzettelijk enkele overheidswet overtreden. Wij zullen doormiddel van onze ijverigheid verzekeren dat wij niet in overtreding zijn van enkele auteursrechten of inbreuk plegen op intellectuele eigendommen en trademarks. Wij zorgen ervoor dat onze werkwijze in overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde lokale, (inter)nationale wetten en gedragsregels voor zakelijke en internetactiviteiten.

Wij representeren niet ten onrechte werk van anderen als ‘ons eigen werk’. Wij streven ernaar om te aller tijde originele, creatieve content en designs aan te leveren voor al onze cliënten om ervoor te zorgen dat wij geen risico lopen op enige potentiële vorm van plagiaat. Enig content van derden welke wij gebruiken is de content welke geproduceerd is door een derde waardoor expliciet toestemming van de producent verleend is voor gebruik.

Wij doen onszelf of onze diensten niet anders voor. Wij zullen altijd eerlijk en oprecht zijn wanneer het gaat om het presenteren van onszelf en onze diensten, methoden, vaardigheden, certificaties, training, in het verleden behaalde resultaten en zullen nooit opzettelijk onze cliënten misleiden met details en dergelijken.

Wij voorzien al onze cliënten van een adequate klachten en geschillen procedure. 9: Wij doen onszelf of onze diensten niet anders voor. Wij zullen altijd eerlijk en oprecht zijn wanneer het gaat om het presenteren van onszelf en onze diensten, methoden, vaardigheden, certificaties, training, in het verleden behaalde resultaten en zullen nooit opzettelijk onze cliënten misleiden met details en dergelijken. Wij hopen natuurlijk dat het nooit zo ver hoeft te komen! Toch willen wij op elk gebied steun bieden aan onze cliënten. Hierbij behoort het publiceren van het adres en telefoonnummer, zodat het gemakkelijk te vinden is op onze website. Meer informatie over onze juristen, klachten en geschillen procedure zijn te vinden in onze Algemene Voorwaarden.

Bij Online marketing bureau Omedia, zijn wij toegewijd aan integriteit en persoonlijke verantwoordelijkheid in ons werk. Als dienstverlener van Online marketingdiensten aan onze cliënten streven wij er constant naar om hogere rankings, verbeterde conversies en traffic, en een positief ROI (Return On Investment) te realiseren voor onze cliënten terwijl wij waarde hechten en ons toewijden aan onze “Code of Ethics”:

~ Owyn Mulder, CEO Omedia

[namens alle werknemers en dienstverleners van Omedia] 
 

Samen knallende conversies realiseren?